...

Filipino Quotes about Life

Life is a journey filled with ups and downs, and sometimes, we find wisdom in the simplest of words. Filipino Quotes about Life offer valuable insights. A fifth grader can understand them. Generations have passed down these quotes. They carry the wisdom and experiences of our ancestors. Let’s explore some quotes. We’ll discover the lessons they teach about life, love, and resilience.

Filipino Quotes about Life

You may be interested in this also: Funny Anniversary Quotes for Parents

 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
 • Sa bawat pagsubok, may aral na natututunan.
 • Kapag may buhay, may pag-asa.
 • Ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay ang pakikipagsapalaran.
 • Walang mahirap na gawain kung ang puso ay puno ng determinasyon.
 • Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi dapat matakot sa mga takot na landas.
 • Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, simulan mo sa sarili mo.
 • Ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay ang kalusugan.
 • Sa kabila ng unos, may liwanag na naghihintay sa dulo.
 • Ang pag-ibig ang pinakamabisang gamot sa mga suliranin ng buhay.
 • Lahat ng bagay ay may panahon, kaya’t huwag magmadali.
 • Sa bawat pagbagsak, may pag-asa sa pagsigaw.
 • Ang buhay ay parang dagat, minsan malakas ang alon, minsan tahimik.
 • Ang tagumpay ay hindi natatamo ng nagpapahinga lamang.
 • Ang pagiging matatag sa panahon ng kagipitan ang tunay na katatagan.
 • Lahat ng bagay ay may hangganan, kaya’t pahalagahan ang bawat sandali.
 • Sa pagtahak sa buhay, importante ang disiplina at determinasyon.
 • Ang pagkakamali ay bahagi ng paglaki at pagbabago.
 • Ang tunay na kahulugan ng tagumpay ay ang pagtahak sa landas na iyong pinili.
 • Minsan, ang pinakamahalagang aral ay natututunan sa pinakamahirap na paraan.
 • Sa bawat pagbagsak, may pagkakataon na bumangon at magpatuloy.
 • Ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamabisang inspirasyon sa buhay.
 • Ang mga pangarap ay nagbibigay kulay sa ating paglalakbay.
 • Sa bawat problema, may solusyon na naghihintay na matuklasan.
 • Ang buhay ay hindi patas, ngunit may kakayahan tayong baguhin ito.
 • Ang pagtitiis at pagtanggap sa hamon ng buhay ay susi sa tagumpay.
 • Sa bawat tagumpay, may pag-asa na mas malaking hamon ang darating.
 • Ang mga pangarap ay hindi mararating nang hindi umaasa at nagtitiwala.
 • Huwag magmadali sa buhay, ang tamang panahon ay darating.
 • Sa pag-abot ng pangarap, mahalaga ang sipag at tiyaga.

Filipino Quotes about Life in Tagalog

 • Ang buhay ay parang isang biyahe, dapat itong pahalagahan.
 • Sa bawat pagsubok, may aral na matututunan.
 • Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon, kailangan lang natin itong hanapin.
 • Kapag may buhay, may pag-asa.
 • Ang pinakamagandang biyaya sa buhay ay ang magkaroon ng magandang puso.
 • Ang buhay ay isang paglalakbay, hindi dapat matakot sa mga hamon.
 • Sa bawat tagumpay, mayroong mas malalim na aral na natututunan.
 • Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa pera, kundi sa puso.
 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
 • Walang pangarap na hindi makakamtan kung may tiyaga at determinasyon.
 • Ang pagtitiis sa hirap ay susi sa tagumpay.
 • Ang tunay na tagumpay ay nakakamtan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga.
 • Sa bawat pagsusumikap, may naghihintay na gantimpala sa dulo.
 • Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dapat katakutan, kundi hamunin.
 • Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon, kailangan lang natin itong hanapin.
 • Sa bawat problema, mayroong solusyon na naghihintay na matuklasan.
 • Ang tagumpay ay hindi nagmumula sa kawalan ng pagsubok, kundi sa pagtanggap sa mga ito.
 • Ang pagkakamali ay bahagi ng paglaki at pagbabago.
 • Sa pag-abot ng pangarap, mahalaga ang sipag at tiyaga.
 • Ang tunay na tagumpay ay hindi natatamo sa pamamagitan ng pagpapahinga lamang.
 • Ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamabisang inspirasyon sa buhay.
 • Ang mga pangarap ay nagbibigay kulay sa ating paglalakbay.
 • Huwag matakot sa tagumpay, huwag matakot sa pagkakamali.
 • Ang pagiging matatag sa panahon ng kagipitan ang tunay na katatagan.
 • Sa bawat pagsubok, may aral na natututunan.
 • Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman ng bulsa, kundi sa yaman ng puso.
 • Ang buhay ay isang paglalakbay, dapat tayong mag-enjoy sa bawat sandali.
 • Ang pangarap ay hindi natutupad sa pamamagitan ng paghihintay lamang, kundi sa pagkilos.
 • Sa bawat hamon ng buhay, mayroong pag-asa na bumangon at magpatuloy.
 • Sa bawat pagsubok, mayroong liwanag na naghihintay sa dulo.

Famous Filipino Quotes about Life

 • Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 • Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo.
 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
 • Kapag may tiyaga, may nilaga.
 • Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin.
 • Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
 • Sa hinaba-haba ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
 • Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay higit pa sa mabaho at malansang isda.
 • Habang may buhay, may pag-asa.
 • Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
 • Kung walang tiyaga, walang nilaga.
 • Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
 • Ang hindi marunong magtipid, walang maipon.
 • Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat!
 • Sa lahat ng bagay, may katapusan.
 • Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.
 • Sa dulo ng bahaghari, mayroong gintong palasyo.
 • Habang ang lahat ay natutulog, gising ang Diyos.
 • Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
 • Kung ano ang puno, siya ang bunga.
 • Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda.
 • May buhay sa pag-ibig, may kulay sa pagsunod.
 • Ang pag-asa ay parang bagong araw, mayroon bukas kung may ngiti.
 • Kung may tiyaga, may nilaga.
 • Sa pagbabago, buhay ay mas marami.
 • Bawat gabi’y may umaga.
 • Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 • Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos?
 • Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.
 • Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 • Walang hanggang pag-ibig sa bayan.
 • Habang may buhay, may pag-asa.
 • Kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan.
 • Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isda.
 • Habang may buhay, may pag-asa.
 • May buhay, may pag-asa.
 • Kapag may sinuksok, may tira.
 • Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
 • Mayroong palakasan, mayroong palakasan.
 • Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.

Best Filipino Quotes about Life

 • Ang buhay ay isang malaking gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba.
 • Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo.
 • Bawat araw ay isang bagong pagkakataon.
 • Kapag may tiyaga, may nilaga.
 • Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan.
 • Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin.
 • Sa hirap at ginhawa, karamay ka.
 • Ang buhay ay isang magulong kwento, pero kailangan nating ituloy ang pagtakbo.
 • Sa bawat tagumpay, mayroong mas malalim na aral na natututunan.
 • Ang pag-asa ay parang bagong araw, mayroong bukas kung may ngiti.
 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim.
 • Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda.
 • Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
 • Bawat patak ng luha ay may katumbas na tagumpay.
 • Habang ang lahat ay natutulog, gising ang Diyos.

Short Filipino Quotes about Life

 • Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba.
 • Sa hirap at ginhawa, buhay ay patuloy na nagpapatuloy.
 • Minsan, ang pinakamalakas na tao ay may pinakamalambot na puso.
 • Walang hanggang gabi, mayroong umagang darating.
 • Sa bawat pagsubok, may aral na dapat matutunan.
 • Ang lihim ng kaligayahan ay ang pagtanggap sa kung ano ang meron ka.
 • Sa bawat pagkakamali, may pagkakataon na magbago.
 • Hindi lahat ng ating gusto ay dapat nating makuha.
 • Ang pag-asa ay parang ilaw, ito ay laging nagbibigay liwanag.
 • Kung may tiyaga, may nilaga.
 • Ang tanging permanenteng bagay sa mundo ay pagbabago.
 • Minsan, kailangan nating maglakad nang mag-isa upang malaman ang tamang landas.
 • Kapag may buhay, may pag-asa.
 • Ang pag-ibig ay parang ulan, hindi mo alam kung kailan ito dadating.
 • Bawat araw ay isang bagong pagkakataon.
 • Sa bawat pagbagsak, may pag-asa pa ring bumangon.
 • Ang buhay ay hindi tungkol sa dami ng hininga, kundi sa dami ng mga sandaling nagpasaya sa atin.
 • Huwag matakot sa pagbabago, ito ay bahagi ng buhay.
 • Ang pagkakamali ay hindi hadlang, ito ay hakbang patungo sa tagumpay.
 • Sa bawat pag-iwas, mayroong pagkakataong mawala.
 • Kapag may pangarap, mayroong pag-asa.
 • Ang pag-ibig ay hindi nauubos, ito’y lumilipas lamang.
 • Huwag kang matakot na magsimula muli.
 • Ang buhay ay hindi palaging matamis, minsan ito’y mapait.
 • Bawat pagsubok ay may katumbas na biyaya.
 • Sa bawat pagbubukas ng pinto, may pag-asa.
 • Ang pagmamahal ay hindi nagmumura, ito ay nagpapahalaga.
 • Bawat bagay ay may tamang panahon.
 • Ang buhay ay isang biyahe, huwag mong hayaang mapanis ang paglalakbay.
 • Ang kabiguan ay hindi pagtatapos, ito ay simula ng bagong laban.

Inspirational Filipino Quotes about Life

 • Sa bawat pagsubok, mayroong kalakip na lakas.
 • Ang tagumpay ay dulot ng pagtitiyaga at determinasyon.
 • Ang pinakamalaking kahinaan ay ang hindi maniwala sa sarili.
 • Sa bawat pagkakamali, may pagkakataong bumawi.
 • Ang mga pangarap ay nararapat pangarapin, hindi lamang saksihin.
 • Kapag mayroon kang layunin, lahat ay posible.
 • Ang inspirasyon ay maaaring dumating kahit sa pinakamaliliit na bagay.
 • Ang lakas ng loob ay mahalaga sa pagharap sa anumang hamon ng buhay.
 • Minsan, kailangan nating maging tapat sa sarili bago tayo maging tapat sa iba.
 • Ang buhay ay isang paglalakbay, samahan mo ito ng mga magagandang alaala.
 • Ang pagsisikap at tiyaga ay susi sa pagtupad ng mga pangarap.
 • Huwag mong hayaang sumuko ka sa mga pagsubok.
 • Sa bawat araw, mayroong bagong pag-asa.
 • Ang pag-asa ay hindi nawawala, ito’y palaging kasama.
 • Maging inspirasyon sa iba, hindi lamang sa sarili.
 • Ang positibong pananaw ay may kakayahan na baguhin ang lahat.
 • Ang buhay ay isang regalo, kaya’t dapat itong ipagpahalaga.
 • Sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon.
 • Kapag mayroon kang pangarap, huwag kang matakot na magtiwala sa sarili mo.
 • Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagpapakita ng iyong sariling kakayahan.
 • Ang pagbabago ay maaaring magsimula sa maliit na hakbang.
 • Ang kahinaan ay hindi dapat maging hadlang sa tagumpay.
 • Sa bawat pagsubok, mayroong katumbas na pag-asa.
 • Ang determinasyon ay susi sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
 • Kapag may pangarap ka, magsikap kang abutin ito.
 • Ang mga hamon sa buhay ay nagtuturo sa atin ng pagiging matatag.
 • Ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga matapang, kundi para sa mga matiyaga.
 • Sa bawat problema, mayroong solusyon.
 • Ang lakas ay nanggagaling sa loob, hindi sa labas.
 • Maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga gawa, hindi lamang sa iyong salita.

Funny Filipino Quotes about Life

 • Ang buhay ay parang kanin, minsan malagkit, minsan tuyot.
 • Sa bawat problema, may kasamang pandesal.
 • Ang pag-ibig ay parang gulay, minsan may malansa.
 • Kapag may kaaway, mag-chickenjoy ka na lang.
 • Ang pagkakaibigan ay parang spaghetti, mas masarap kapag may kasamang cheese.
 • Sa mundo ng palabok, minsan ikaw ang saging.
 • Bawal ang sad, dapat laging happy.
 • Ang buhay ay parang ice cream, dapat laging may toppings.
 • Kapag may nakakasalubong kang aso, tawaging “boss.”
 • Sa bawat problema, magdala ng extra rice.
 • Ang buhay ay parang kutsinta, kahit anong pagkakaluto, malambot pa rin.
 • Ang pag-ibig ay parang taho, masarap kahit walang arnibal.
 • Kapag may nagtanong kung single ka, sabihing “seasoning.”
 • Bawal ang bitter, dapat sweet lang.
 • Sa bawat problema, magdala ng extra gravy.
 • Ang buhay ay parang kape, mas masarap kapag may kasamang pandesal.
 • Ang pag-ibig ay parang inumin, minsan mainit, minsan malamig.
 • Kapag may negosyo, dapat may extra rice.
 • Bawal ang tamad, dapat laging sipag.
 • Sa bawat problema, magdala ng extra sauce.
 • Ang buhay ay parang halo-halo, mas masarap kapag may kasamang ube.
 • Ang pag-ibig ay parang adobo, mas masarap kapag matagal lutong.
 • Kapag may galit, sabihing “galitik.”
 • Bawal ang pikon, dapat laging happy lang.
 • Sa bawat problema, magdala ng extra sabaw.
 • Ang buhay ay parang bagoong, maasim pero may pait ng tamis.
 • Ang pag-ibig ay parang ensaymada, mas masarap kapag maraming cheese.
 • Kapag may dumadating na bad vibes, sabihing “badminton.”
 • Bawal ang maarte, dapat laging astig.
 • Sa bawat problema, magdala ng extra kape.

FAQs

What is the best caption for life?

“Embrace the journey.”

What is the Tagalog of quotes?

“Ano ang Tagalog ng mga quotes?”

What is the best thing in life quote?

“The best things in life are not things.”

Conclusion

In conclusion, Filipino quotes about life serve as a reminder. No matter how tough life gets, we can always find wisdom. These quotes offer guidance for navigating life’s challenges. They come from lessons about perseverance and courage. They also come from the importance of family and friendship. As we continue on our journey, let’s carry these words of wisdom with us. Let’s draw strength from the lessons of the past to shape our future.

Related Posts
Real Life Quotes in Hindi
Real Life Quotes in Hindi

Real life quotes in Hindi capture the essence of daily experiences. They offer wisdom and insights that resonate with life's Read more

Life Quotes in Telugu
Life Quotes in Telugu

Life is a fascinating journey filled with moments of joy, challenges, and self-discovery. In the rich and vibrant language of Read more

2PAC Thug Life Quotes
2PAC Thug Life Quotes

2Pac, also known as Tupac Shakur, was a renowned rapper and actor. He left a lasting impact on the world Read more

Quotes about Goodness in Life
Quotes about Goodness in Life

In life, goodness surrounds us in various forms. It reminds us of the beauty and positivity in the world. Goodness Read more

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.