...

Truth of Life Quotes in Punjabi

Truth of Life Quotes in Punjabi. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Truth of Life Quotes in Punjabi

You may be interested in this also: Funny Quote about Cousins

 • ਸੱਚਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਖ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਹਸਯ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
 • ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਮੁਦਾਂ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੱਲ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੰਦਗੀ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੀਮਾਵੰਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੇ ਲਈ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੇਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Truth of Life Quotes in Punjabi with Meaning

 • ਸਚਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੈ – ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਹੈ – ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਚੂਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ – ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ – ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਹੰਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
 • ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਖ ਹੈ – ਹਰ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਹਸ਼ਯ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ – ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਜ਼ੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ – ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Truth of Life Quotes in Punjabi in English

 • ਸੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
 • ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
 • ਦਿਆਲਤਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ; ਇਹ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚ ਹੈ।
 • ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹਾਸਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦਵਾਈ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਹਮਦਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
 • ਦੋਸਤੀ ਪੁਲ ਪਾੜੇ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੰਧਨ ਹੈ।
 • ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
 • ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।
 • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਣ।
 • ਸੱਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।
 • ਆਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।
 • ਤਾਕਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
 • ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
 • ਹਿੰਮਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
 • ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਹਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
 • ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵੀ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ।
 • ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
 • ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚ।

Universal Truth Truth of Life Quotes in Punjabi

 • ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਨਾਸ਼ਾ ਦਰੂਗਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੇ।
 • ਸਚਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
 • ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆ ਹੈ।
 • ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਯੋਦ੍ਧੇ ਹਨ।
 • ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਹਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਲ ਹੈ।
 • ਸਚ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਓ।
 • ਖੁਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੱਟੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਨਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਗੀ।
 • ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਅਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਲਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ।
 • ਸਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੋ।
 • ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ ਹੈ।
 • ਜੇਲ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਚ ਦੀ ਮੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਮੁੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾਂ ਅਸੂਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਓ।
 • ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਅਤੇਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਕ ਅੰਧਾ ਦਿਨ ਬੀਨਾ ਚਮਕੇਲਾ ਸੋਂਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੁਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ।
 • ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜ਼ਾਤਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਰਫ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Bitter Truth Truth of Life Quotes in Punjabi

 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਣਧੇਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
 • ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਚਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਮੌਤ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾਂ ਅਸੂਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਦੁਖ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 • ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ਼ਮ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾਂ ਅਸੂਲ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
 • ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾਂ ਅਸੂਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Sad Truth of Life Quotes in Punjabi

 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ।
 • ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਹੰਝੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ.
 • ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ crayons ਅਜੇ ਵੀ ਰੰਗ.
 • ਦਾਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਤਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ.
 • ਤੂਫਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ
 • ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ.
 • ਜੋ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਨ।
 • ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਝਲਕ।
 • ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 • ਰਾਕ ਤਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਹਰ ਝਟਕਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਰਾਈਡ ਹੈ; ਮੋੜ ਅਤੇ ਮੋੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ.
 • ਜੋ ਦਾਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਦੇ-ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸਿਰਫ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Heart Touching Truth of Life Quotes in Punjabi

 • ਪਿਆਰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ.
 • ਦਿਆਲਤਾ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
 • ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ।
 • ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
 • ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਦੋਸਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।
 • ਸੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਪਲ ਹਨ।
 • ਹਾਸਾ ਰੂਹ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ.
 • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ।
 • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਉਮੀਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ।
 • ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ.
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਲੇਟ ਦੀ ਅੱਡੀ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 • ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ.
 • ਚਮਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ.
 • ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ; ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ.
 • ਖੁਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿਓ.
 • ਘਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Deep Meaning Reality of Life Quotes in Punjabi

 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ; ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ.
 • ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਫੁਸਫੁਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ.
 • ਹਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • ਪਿਆਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.
 • ਤੂਫਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭੋ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ ਅਕਸਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬਕ ਅਨਮੋਲ ਹਨ।
 • ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਦੇ ਹਨ।
 • ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਡਰ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ।
 • ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮੁਸੀਬਤ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
 • ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੈਨਵਸ ਹੈ; ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ.
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਹ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਹਿੰਮਤ ਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ।
 • ਚੁੱਪ ਦੇ ਪਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
 • ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ।
 • ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ।
 • ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
 • ਤਬਦੀਲੀ ਅਟੱਲ ਹੈ; ਵਾਧਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।
 • ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਭਾਲੋ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

True Quotes about Life in Punjabi

 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ; ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ.
 • ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਓ.
 • ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਣੋ.
 • ਹਰ ਅੰਤ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
 • ਸਫਲਤਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਦਿਆਲਤਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
 • ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਹਾਸਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹੈ; ਅਕਸਰ ਉਲਝਣਾ.
 • ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿਚ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਣੋ.
 • ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਸਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
 • ਅਤੀਤ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
 • ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ.
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
 • ਹਮਦਰਦੀ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
 • ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ.
 • ਸੁਪਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ.
 • ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੋ.
 • ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ; ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ.
 • ਆਨੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਿਓ।
 • ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ.
 • ਸਿਰਫ ਸੀਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ.
 • ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Quotes on Truth in Punjabi

 • ਸੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ।
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
 • ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
 • ਝੂਠ ਸੱਚ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 • ਸੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਜਾਵੇ।
 • ਸੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਧੋਖੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਬਣੋ।
 • ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਸਧਾਰਨ ਹੈ; ਝੂਠ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ।
 • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੋ.
 • ਸੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
 • ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਭਰੋਸਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ।
 • ਸੱਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।
 • ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ.
 • ਸੱਚਾਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ।
 • ਝੂਠ ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ।

Quotes on Truth of Life

 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ।
 • ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਬਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।
 • ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਪਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧਾਗਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.
 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਖਿੜਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਬੂਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਮੋਜ਼ੇਕ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸਥਾਈਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਫੁਸਫੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।
 • ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

FAQs

What is the best line for life in punjabi?

“Jiunda reh, Hansda reh, Khush reh – Zindagi di sabse vadi reet.”

What is a good quote about truth?

“ਸਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਚੂਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜਯੀ.”

What are the best quote in life?

“Life is a journey, not a destination – Ralph Waldo Emerson.”

What are the strength quotes in punjabi?

“ਤਾਕਤ ਉਹ ਕੁਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।”

Conclusion

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਿਦ੍ਧ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦ੍ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Related Posts
Real Life Quotes in Hindi
Real Life Quotes in Hindi

Real life quotes in Hindi capture the essence of daily experiences. They offer wisdom and insights that resonate with life's Read more

Life Quotes in Telugu
Life Quotes in Telugu

Life is a fascinating journey filled with moments of joy, challenges, and self-discovery. In the rich and vibrant language of Read more

2PAC Thug Life Quotes
2PAC Thug Life Quotes

2Pac, also known as Tupac Shakur, was a renowned rapper and actor. He left a lasting impact on the world Read more

Filipino Quotes about Life
Filipino Quotes about Life

Life is a journey filled with ups and downs, and sometimes, we find wisdom in the simplest of words. Filipino Read more

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.